Poseta Brankovini

  • Kategorija: Razvoj
  • Lokacija: Brankovina
  • Datum: 23 Avgust, 2017

Dani maline Brankovina

Predstavnici NVO SALVOS su prisustvovali Danu maline koji se svečano održava u Brankovini. Prisustvo gostiju je bilo veliko. Predstavnici SALVOS-a su imali niz susreta i razgovora sa meštanima Brankovini kao i sa meštanima iz okolnih sela. Jedna od glavnih tema bio je ujedno i jedan od ciljeva NVO SSALVOS-aa - razvoj ruralnih sredina i ostanak mladih na selu, kao i na koji način se može i mora pomoći starim i nemoćnim licima. Ujedno, predstavnici NVO SALVOS su posetili i medicinsko selo koje je učestvovalo i dalo svoj doprinos na ovoj manifestaciji. Takodje, u razgovoru sa njima, imali smo par zanimljivih tema i predočili smo na koji način bi trebalo postupati sa udaljenim i ne razvijenijim ruralnim stedinama. Ali o tome ćemo detaljnije pričati sa nadležnima jer je u toku projekat za pomoć jednom selu u vidu izgradnje Seoske ambulante.