DONACIJAUKOLIKO ŽELITE DA PODRŽITE RAD NVO SALVOS, TO MOŽETE UČINITI NA SLEDEĆI NAČIN:

Donacija u RSD:
Broj računa: 150-0000001863572-17 Eurobank Direktna a.d.