Nevladina, neprofitna, nestranačka, međunarodna organizacija

sertifikat

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Misija NGO Salvos je rad na stvaranju optimalnih uslova za dobrobit i kvalitet života, naročito u ograničavajućim okolnostima. Vizija NGO Salvos je pravo svakog čoveka na zdravu i bezbednu životnu sredinu.

CILJEVI UDRUŽENJA

• ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJE • UKLJUČIVANJE RANJIVIH GRUPA I OSOBA SA INVALIDITETOM U DRUŠTVENU ZAJEDNICU • ZAŠTITA PRAVA ŽIVOTINJA • ZAŠTITA UGROŽENIH VRSTA ŽIVOTINJA • RAZVOJ I PROMOCIJA RURALNIH SREDINA • RAZVOJ KULTURNO SPORTSKIH AKTIVNOSTI U RURALNIM SREDINAMA • RAZVOJ I PROMOCIJA SPORTA • RAZVOJ I PROMOCIJA OMLADINE • BRIGA O NEPOKRETNIM LICIMA • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE • PREVENCIJA EKOLOŠKIH INCIDENATA • RAD NA JAČANJU EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI • PROMOCIJA I RAZVOJ TURIZMA, PROMOCIJA I RAZVOJ KULTURNO-ISTORIJSKIH LOKALITETA • PROMOCIJA I AFIRMACIJA RAVNOPRAVNOSTI, JEDNAKOSTI MEDJU LJUDIMA • OSNAŽIVANJE I ZAŠTITA POLOŽAJA ŽENA U SAVREMENOM DRUŠTVU • BORBA PROTIV SVAKOG OBLIKA EKSTREMIZMA I ISKLJUČIVOSTI U NACIONALNOM VERSKOM , RASNOM I POLNOM POGLEDU • RAZVOJ I PROMOCIJA BEZBEDNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE NA DEMOKRATSKIM PRINCIPIMA I POŠTOVANJU LJUDSKIH PRAVA • PREVENCIJA I SPREČAVANJE SVAKOG OBLIKA ZAVISNOSTI OD PSIHO AKTIVNIH SUPSTANCI , ALKOHOLA, KAO I PREVENCIJA I SPREČAVANJE ZAVISNOSTI OD SVIH DRUGIH OBLIKA ZAVISNOSTI, BORBA PROTIV SVAKOG VIDA ZLOUPOTREBA DROGA • EDUKACIJA I OBRAZOVANJE SVIH GRUPA STANOVNIŠTVA BEZ OBZIRA NA GODINE ŽIVOTA

NVO SALVOS je pre svega udruženje kreativnih ljudi, a ne reproduktivaca, udruženje autora koji svojim radom i delima aktivno već godinama učestvuju u društvenom i javnom životu Srbije...25672 Broj posetilaca sajta
14 Realizovanih projekata
15 Broj clanova tima
5 Godina rada


DOKUMENTA

PROJEKTI

NVO SALVOS je međunarodno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana, osnovano u Maju 2017. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socio-humanitarnog rada. Osnivači udruženja su dugogodišnji volonteri i humanitarni radnici čija je glavna misija poboljšanje kvaliteta života omladine i lica koja nisu u mogućnosti da se sama staraju o sebi, sa fokusom na socijalno ugrožene pojedince i grupe...

  • Svi
  • Kultura
  • Info
  • Sport

Valjevsko korzo

Manifestacija VALJEVSKI KORZO je urbana – gradska manifestacija koja...

Dani kafanske muzike

Smotra muzičkih grupa koje nastupaju i neguju tradiciju...

Karavan Valjevo Dubrovnik

Osmišljen kao lokalni i regionalni...

Informativni centar Valjevo

Prezentacija grada na jedan sasvim drugačiji i ...

Trim staza Valjevo

Posebno mesto među sportskim objektima...

Plutajuće brane

Brane za skupljanje otpada reka Kolubara - Valjevo

PARTNERI

Vesti

img
"Nasilje NE - Život DA"

Nasilje je izbor koji uvek moramo odbaciti, jer ono nikada nije rešenje! Projekat se bavi prevencijom porodičnog nasilja i vršnjačkog nasilja, finansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

img
26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe...

Rezolucijom 42/112,1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama.

Opširnije...

img
"Zajedno za lepši zivot"

Najava tribine u sklopu projekta "Zajedno za lepši zivot" sa akcentom na prevenciju narkomanije kod maloletnih lica. Tribina će se održati 31.10.2022. u 14 časova u velikoj sali opštine Valjevo.

img
KZBPD

NVO Salvos, Valjevo – Srbija potpisala je 26. jula 2022. godine Memorandum o saradnji sa Kancelarijom Vlade Republike Srbije za borbu protiv droga.

img
“The Oath Keepers’ Propaganda and How to Fight It”

Dana 24.06.2022 godine predstavnici NGO Salvos su učestvovali na online konferenciji pod nazivom “The Oath Keepers’ Propaganda and How to Fight It” koju je organizovao međunarodni centar za borbu protiv nasilnog ekstremizma https://www.icsve.org/ na čelu sa direktorom Centra Anne Speckhard, Ph.D.

img
"GWP ANNUAL MEETING"

Vladimir Kačanovski je dana 25.05.2022 godine ispred NVO Salvos prisustvovao Godišnjoj konferenciji koju je organizovao GWP. NVO Salvos je partner GWP-a .

img
"Boko Haram Rehabilitation and Reintegration in Nigeria"

Vladimir Kačanovski je dana 09.03.2022 godine ispred NVO Salvos prisustvovao konferenciji koju je organizovala Dr. Anne Speckhard , Direktor Međunarodnog centra za proučavanje nasilnog ekstremizma.Više od 10 godina Nigerija se borila sa načinom borbe protiv Boko Harama i Islamske države – provincije Zapadne Afrike [ISVAP], koji su naizmenično povezani i u sukobu u zavisnosti od vođstva grupe. Operativni bezbedni koridor (OSC) nigerijske vlade, osnovan 2016. godine, je nacionalni program razgraničenja, rehabilitacije i reintegracije za kadrove nižeg nivoa koji žele da prebegnu iz bilo koje grupe, i dobio je pohvale od stručnjaka iz celog sveta.

img
"Influence, Authoritarianism, and Cults"

Vladimir Kačanovski je dana 15.02.2022 godine ispred NVO Salvos prisustvovao konferenciji koju je organizovala Dr. Anne Speckhard , Direktor Međunarodnog centra za proučavanje nasilnog ekstremizma.Šta je kontrola uma i kako se to dešava? Kultovi i načini na koje oni kontrolišu svoje članove bili su predmet brojnih dokumentaraca i fikcionalizacija, ali koja je nauka iza naizgled mističnog procesa ispiranja mozga i dobijanja neprimerenog uticaja na um druge osobe?Gospodin Stiv Hasan je razvio BITE model kako bi opisao specifične metode koje kultovi koriste za regrutovanje i održavanje kontrole nad ljudima. Stiv Hasan je stručnjak za mentalno zdravlje koji pomaže ljudima da napuste destruktivne kultove od 1976. nakon što je sklonjen iz Crkve Sun Myung Moon’s.

img
"Preventing and Countering Violent Extremism in Sweden"

Vladimir Kačanovski je dana 02.02.2022 godine ispred NVO Salvos prisustvovao konferenciji koju je organizovala Dr. Anne Speckhard , Direktor Međunarodnog centra za proučavanje nasilnog ekstremizma. Gospodin Magnus Ranstorp koji istražuje probleme terorizma i CVE skoro trideset godina je imao izuzetno izlaganje na ovu temu.

img
"How Can We Prevent and Counter Violent Extremism in the Military?"

Vladimir Kačanovski je dana 01. decembra u ime NVO Salvos prisustvovao savetovanju koje je organizovao Međunarodni Centar za proučavanje nasilnog ekstremizma na čelu sa Direktorom centra Dr. Anne Speckhard.Tema ovog savetovanja je : Kako možemo sprečiti i suprotstaviti se nasilnom ekstremizmu u vojsci?

img
"Godišnji sastanak Partnera GWP-a"

Vladimir Kačanovski će 1. i 2. decembra u ime NVO Salvos prisustvovati godišnjem Sastanku partnera GWP-a . NVO Salvos je partner Global Water Partnership-a .

img
"Dana 25.11.2021 godine"

Vladimir Kačanovski je ispred Nevladine organizacije Salvos uzeo učešće na Nacionalnom seminaru o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma sa fokusom na uključivanje čitavog društva koji organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog u sardnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

img
"Šta je pošlo po zlu u Avganistanu?"

Vladimir Kačanovski je ispred nevladine organizacije Salvos prisustvovao konferenciji koju je 25. septembra organizovao Avganistanski bezbednosni Institut na čelu sa direktorom Instituta gospodinom Irfan Yar.

img
STEADY Project Para Sports and Refugees

Dana 27.05.2021 godine Vladimir Kačanovski je ispred NVO Salvos, a na poziv "STEADY Project Para Sports and Refugees" prisustvovao onlajn seminaru posvećenom osobama sa invaliditetom, što je jedan od ciljeva kojima je NVO Salvos posvećena .Pored toga, biće dat i pregled uloge nacionalnih paraolimpijskih komiteta Evrope kako bi se razmotrilo uključivanje svih, uključujući izbeglice, kroz sport.

img
„ Interventions for White Supremacists “

Dana 05.05.2021 Vladimir Kačanovski je ispred NVO Salvos prisustvovao konferenciji pod nazivom “Interventions for White Supremacists” koju je organizovala Direktor Centra za Međunarodni centar za proučavanje nasilnog ekstremizma, Dr. Anne Speckhard , International Center for the Study of Violent Extremism https://www.icsve.org/. Tema konferencije je “Interventions for White Supremacists”.

img
„ Childhood Abuse, Military Service, and White Supremacism “

Dana 28.04.2021 Vladimir Kačanovski je ispred NVO Salvos prisustvovao konferenciji pod nazivom “Childhood Abuse, Military Service, and White Supremacism” koju je organizovala Direktor Centra za Međunarodni centar za proučavanje nasilnog ekstremizma, Dr. Anne Speckhard , International Center for the Study of Violent Extremism.

img
„ Three Pillars of Radicalization “

7. marta 2021. godine je u organizaciji Direktorke ICSVE, https://www.icsve.org, dr Anne Speckhard organizovana online konferencija „ Three Pillars of Radicalization “. Konferenciji je ispred NVO Salvos iz Valjeva-Srbija,www.salvos.rs , prisustvovao Vladimir Kačanovski. Pored Direktora ICSVE na konferenciji je učestvovao i Dr Arie Kruglanski. On je cenjeni naučnik radikalizacije i terorizma koji proučava ljudsku motivaciju koja se odnosi na razmišljanje, osećanje i ponašanje.

img
Storing water

Sa velikim zadovoljstvom sam dana 24.02.2021 godine ispred NVO Salvos prisustvovao savetovanju pod nazivom " Storing water: A new integrated approach for resilient development " koje je organizovao GW partnership ciji je NVO Salvos partner.

img
ICSVE 10. februar 2021.

10. februara 2021. godine, ispred NVO Salvos, prisustvovao sam video konferenciji koju je organizovao Međunarodni centar za proučavanje nasilnog ekstremizma - ICSVE, i panel cenjenih stručnjaka koji su govorili o opasnostima teorija zavere, procesu pridruživanja i napuštanja kultova (i da li je K-Anon sam kult) i pretnju sa kojom se Sjedinjene Države suočavaju iz K-Anona sada kada je Joe Biden predsednik.

img
ICSVE 27. januar 2021.

Sa velikim zadovoljstvom, i na poziv direktora Međunarodnog centra za proučavanje nasilnog ekstremizma (ICSVE), Dr Anne Speckhard, dr. , Vladimir Kačanovski je u ime nevladine organizacije Salvos prisustvovao je onlajn konferenciji pod naslovom „Traženje podsticaja: račun insajdera neprofitne zajednice celibata“ sa posebnim osvrtom na teroriste i ekstremiste.

img
International Center for the Study of Violent Extremism

Na poziv Direktora, Anne Speckhard dana 06.01.2021, Vladimir Kačanovski je ispred NVO Salvos prisustvovao video konferenciji pod nazivom “Reminder for The Journey Back – Turning Away from Extremism & the Road to Hope & Healing”.

img
Global Water Partnership

Osnivač i zamenik Predsednika Upravnog odbora NGO Salvos , Vladimir Kačanovski, je dana 21.10.2020. ispred NGO Salvos Valjevo - Srbija prisustvao otvaranju onlajn konferencije Global Water Partnership.

img

Poseta banji kod Aranđelovca

Predstavnici Nevladine Organizacije „Salvos“ prisustvovali su Prvenstvu Srbije u Olimpijskim Seoskim igrama koje se održalo...

img

Poseta selu Planina kod Krupnja

Predstavnici NVO Salvos su posetili ...

img

Dani maline Brankovina

Razvoj ruralnih sredina i ostanak mladih ...

Finansijski izveštaji

KONTAKT

  • 14000 Valjevo, Srbija
  • +381 62 944 98 94
  • office@salvos.rs
  •